2018-01-05

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

st.bryg. mgr inż Wojciech Maciejewski

 

 

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

bryg. mgr inż Jarosław Nadwodny