2018-01-05

ZZR

Zgłoszenia ZZR

INFORMACJA

O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU

 

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

1

2

3

4

5

1

 wołowski
Prowadzący zakład: Walentyna Lewandowska Prezes Zarządu
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl
Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl

17.10.2016 r.

2

wołowski
Prowadzący zakład: Dariusz Kwieciński  Prezes Zarządu
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

ul. Boczna 10

82-200 Malbork

Telefon: (55) 270 12 00
Fax: (55) 270 12 34
Email: malbork@organika.pl

 

Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl
Telefon: (71) 380 84 70

tel. całodobowy ochrona – 506 570 516

Fax: (55) 270 12 50
Email: pogalewo@organika.pl

 

13.10.2016 r.

3

 wołowski
Prowadzący zakład: John Jones

Prezes Zarządu

Adres: LINPAC Packaging Production  Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -
 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com.pl
Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

13.10.2016 r.

4

wołowski
Prowadzący zakład: Piotr Wieczorek

Prezes Zarządu

Adres: Air Products  Sp. z o. o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

Telefon: (22) 440 32 00
Fax: (22) 440 32 05
Email: wieczop@airproducts.com.pl

 

 Adres: Air Products  Sp. z o. o. Oddział Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 29

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.lairproducts.com.pl
Telefon: (71) 380 92 58
Fax: (71) 380 92 29
Email: cok@airproducts.com.pl

 

31.01.2018 r.

INFORMACJA

O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA*)

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA*)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 wołowski
Prowadzący zakład: Walentyna Lewandowska Prezes Zarządu
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl
Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl

17.10.2016 r.

17.11.2016 r.

-

-

2

wołowski
Prowadzący zakład: Dariusz Kwieciński  Prezes Zarządu
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

ul. Boczna 10

82-200 Malbork

Telefon: (55) 270 12 00
Fax: (55) 270 12 34
Email: malbork@organika.pl
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl
Telefon: (71) 380 84 70

tel. całodobowy ochrona – 506 570 516

Fax: (55) 270 12 50
Email: pogalewo@organika.pl

13.10.2016 r.

13.11.2016 r.

-

-

3

 wołowski
Prowadzący zakład: John Jones

Prezes Zarządu

Adres: LINPAC Packaging Production  Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

 

 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com/pl
Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

 

13.10.2016 r.

13.11.2016 r.

-

-

4

wołowski
Prowadzący zakład: Piotr Wieczorek

Prezes Zarządu

Adres: Air Products  Sp. z o. o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

Telefon: (22) 440 32 00
Fax: (22) 440 32 05
Email: wieczop@airproducts.com.pl

 

 Adres: Air Products  Sp. z o. o.

Oddział Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 29

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.airproducts.com.pl
Telefon: (71) 380 92 58
Fax: (71) 380 92 29
Email: cok@airproducts.com.pl

 

31.01.2018 r.

28.11.2018 r.

 

 

 

 

INFORMACJA

O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE

 

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku

Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

1

2

3

4

5

6

1

 wołowski
 Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

KP PSP w Wołowie

2019 r

22.11.2016 r.

KP PSP w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

2

wołowski
 Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

KP PSP w Wołowie

2018 r.

18-19.11.2015 r.

KP PSP w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

3

 wołowski
 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. Z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

 

KP PSP w Wołowie

2018 r.

16-17.11.2015 r.

KP PSP w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

4

wołowski
 Adres: Air Products  Sp. z o. o.

Oddział Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 29

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.airproducts.com.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

 

KP PSP w Wołowie

2018 r.

16-19.03.2018 r.

KP PSP w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

 

]

 

 

INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
(O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE  W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

 wołowski

-

-

-

 

INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

 wołowski  -  -  -

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się